ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'תקצג

ב"ה, כ' מרחשון, ה'תשכ"ט

ברוקלין, נ.י.

לכבוד הרב ברוך שי' גרזון, מאדריד

שלום וברכה!

נעם לי לקבל פ"ש מכ' על ידי הרב אליהו שי' קווינט. ובעיקר שמחתי לשמוע על דבר התקדמות עניני הקהילה, ובית הכנסת החדש שנערכו בו התפילות בחודש תשרי ואשר חנוכת ביהכ"נ תהי' ביום א' דחנוכה, בשעה טובה ומוצלחת.

ובודאי כל אחד מבני הקהילה, ובפרט חברי הנהלת הקהילה, משתדלים בכל יכולתם לבסס היהדות המסורתית במחנם, והשם יתברך יברך חילם ופועל ידיהם ירצה ויצליח אותם בגשמיות וברוחניות גם יחד. והרי זכות הרבים מסייעתם.

בברכה לבשורות טובות.