ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, י"ז כסלו, ה'תשכ"ט

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

?????? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ????

?????? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ????

?????? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ????

בברכת חג הגאולה.

[תרגום חפשי]

במענה למכתבו אודות קרובים הנמצאים "שם", האם כדאי לשלוח להם מסמכי-בקשה ליציאה לארץ ישראל, ודאי דעתי שהדבר כדאי. אך כרגיל בכגון דא יש לדעת מקודם שאין הם פוחדים לקבל את המסמכים, דהיינו לשאול אותם על כך קודם למעשה – כמובן בצורה חשאית. הכותבים לשם יש להם נסיון בדבר, חלקם ידידינו בכפר חב"ד.

אני מקוה, כפי שכתבתי כבר פעמים רבות, שהוא נוטל חלק בהתוועדויות הנערכות בכפר חב"ד, וימשיך לעשות כך בעתיד, במיוחד בי"ט כסלו וכיו"ב.

בברכה לבשורות טובות בכל האמור לעיל, וסוף סוף בשידוך מתאים, למרות שכתב כמה פעמים שאין הדבר כל כך קל, אך הרי בחייו היו פעמים רבות מאורעות שקשה הי' להסביר אותם ע"פ דרך הטבע.

בברכת חג הגאולה.


"שם": מאחורי מסך הברזל.