ספריית חב"ד ליובאוויטש

[כ"ח טבת, ה'תשכ"ט]

לדעתי פשוט, אשר בשום אופן אין לעשות (אחד מ)שמות הקדושים נושא לעבודת דוקטורַט – מטעמים שברגש, שבהלכה "יבשה", פריצת גדר לכל הבאים אחריו לבקש היתר לכתוב paper ע"ד נושא זה וכיו"ב ועוד ועוד.

ובלשון חז"ל: שכרו של מר גדול יהי' על הפרישה מנושא זה לדוקטורַט שלו ויבחר בנושא מסוג אחר לגמרי.


נרשמה על גליון המכתב בתאריך מוצש"ק פ' וארא.

ובלשון חז"ל: פסחים כב, ב. וש"נ.