ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ט' אדר, תשכ"ט

ברוקלין, נ.י.

לאגוד תלמידי הישיבות, כפר חב"ד

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

במענה למכתבם מח' טבת, חתום ע"י אברהם אייזנבך ומרדכי מנדלסון שיחיו, הואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א להורות:

א) לשאלתם (סעי' א' דמכתב הנ"ל) מה ללמוד – "תלוי ע"פ מחז"ל במקום שלבו (דמשתתפי השיעור) חפץ".

ב) בשאלתם (סעי' ג') בנוגע להדפסת הקונטרס וכו' – "שייך ל(החלטת) זקני עסקני אנ"ש שי' על אתר".

בברכת כט"ס,

הרב ח.מ.א. חדקוב


לשאלתם: מה ללמוד בשיעורי תניא.

מחז"ל: ע"ז יט, א.

בשאלתם: האם להדפיס קונטרס מיוחד עם פס"ד הצ"צ בנוגע לגילוח הזקן, כדי להפיצו בין תלמידי הישיבות.