ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'תרסח

ב"ה, ב' ניסן, ה'תשכ"ט

ברוקלין, נ.י.

מרת איטא תחי'

ברכה ושלום!

על ידי ידידינו מר שלמה שי' מיידנצ'יק נודעתי על דבר מצב בריאותה וטיפול רפואי שהי' לה.

ויהי רצון שתהי' רפואתה שלמה וגם קרובה, ומתוך בריאות הנכונה תוכל לחוג את חג המצות באופן שיהי' באמת זמן חירותנו, חירות מכל ענינים המבלבלים, ויהי' הכל בשמחה ובטוב לבב.

בברכה לרפואה ולחג הפסח כשר ושמח.