ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'תרעז

ב"ה, בימי הספירה, ה'תשכ"ט

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

מאשר אני קבלת מכתבו, אשר בנועם קראתי בו שנפשו חשקה בתורה ואינו חס מפני הקושיים וכו'.

ולשאלתו איפה להמשיך לימודו בעתיד הקרוב, מבין האפשרויות שיש לו, הנה צריך לבחור במוסד אשר בו תהי' האפשריות ללמוד תורתנו תורת חיים לכל היותר, היינו המאַקסימום.

מובן שאם יכול להיות באופן שיחזק לימוד התורה במדינתו עתה, יש לזה קדימה משאר אופני הסתדרות.

בברכה להצלחה ולבשורות טובות.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר