ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, י' אייר, ה'תשכ"ט

ברוקלין, נ.י.

ברכה ושלום!

אף על פי שמאז מכתבה בסמיכות לימי הפורים לא שמעתי ממנה ישר, אבל על פי כתבו של מר . . . שי' כנראה הראה לה מכתבי אליו, אשר אמנם התוכן שייך גם לה.

ויהי רצון שתבשר טוב בכל הענינים הכתובים בו, טוב אמתי, שהוא טוב על פי התורה הק' הנקראת לקח טוב, כמו שכתוב לקח טוב נתתי לכם.

בברכה לבשורות טובות.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר


כמו שכתוב: משלי ד, ב. אבות פ"ו, ג.