ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ימי הספירה, ה'תשכ"ט

ברוקלין, נ.י.

ברכה ושלום!

מאשר אני קבלת מכתבה,

ויהי רצון מהשי"ת שימלאו משאלות לבבה לטובה בכל הענינים עליהם כותבת.

מצו"ב העתק מכתבי לנשי ובנות חב"ד, שאף שנכתב בקשר עם הזדמנות מיוחדה ולחוג מיוחד, הרי תוכנו מתאים לכל אחת ואחת מבנות ישראל וכל השנה כולה זמנו הוא.

בברכה להצלחה ולבשורות טובות.


כללי פרטי.

מכתבי: דלעיל אגרת שלפנ"ז.