ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'תשז

ב"ה, ג' תמוז, ה'תשכ"ט

ברוקלין, נ.י.

ד"ר ש. שטרן-מירז שתחי'

התשבי 91

חיפה-כרמל

ברכה ושלום!

מאשר אני קבלת מכתבה מה-3 ליוני, בו כותבת על דבר מרת . . . ואשר לדעתה יהי' זה לטובתה ולטובת כל משפחתה באם יעברו לדור ממקומה עתה לקרית גת או לירושלים.

בודאי ידוע לה הקושיים הגדולים באישור העברת מורים ומורות למקום מרכזי, כולל האמורים לעיל, אשר בהם יתרון גדול במורים ומורות לגבי הדרוש. ואפילו אם יצליחו בקבלת האישור לאחד מהם, היינו להבעל, הסכויים הם קטנים ביותר שבאותה שעה יאשרו עבודה בשטח ההוראה גם לאשה. שהרי בכלל משרד החינוך איננו שבע רצון כשהבעל ואשתו עובדים ביחד באותו השטח והמוסד כולי, וכפי הרושם של[י] ממכתבי . . . וגם על יסוד שיחתי אתה בביקורה כאן, העובדה שמביאה תועלת על ידי פעולתה בשדה החינוך וההדרכה מעודדת אותה בהרבה ומוסיפה בבטחון עצמי ובשלוה נפשית, זאת אומרת בבריאותה.

עוד להוסיף, ואולי גם זה חשוב, אשר פעילותה הצבורית של . . . במקומה עתה קלה היא יותר, כיון שאך מתחרים מועטים בזה ב . . . וכיו"ב, ומצד השני הדרישה רבה יותר מאשר בקרית גת ועל אחת כמה בירושלים. והרי גם פעילות זו חלק חשוב לה במצבה הנפשי של . . . ושלותה.

בכל זה, כיון שהיא רואה אותה עתה הרי באם גם לאחרי קבלת מכתב זה תבוא לידי החלטה שכדאי להשתדל בהעברה האמורה, אפנה לעסקנים ברשת בתי הספר שלנו ואבקשם לברר האפשריות דהעברה האמורה ולפעול בהתאם.

משתמש אני בהזדמנות זו להוסיף עוד נקודה, אף שזה במקצוע שלה, והוא שמהלך הענינים במצב בריאות . . . מוכיח (אם זקוקים להוכחה בזה) גודל כח האמונה, ובפרט הקשורה ומתבטאת במעשה בפועל, פעילות צבורית, קיום המצות וכולי, לביסוס שלוה הנפשית של האדם, להמעטת ולפעמים גם לביטולם של הקונפליקטים הפנימיים וכן ה"טענות" שישנן לסביבה וכולי, למרות השיטה שאמונה ודת דורשים מן האדם קבלת עול לרסן ולדכא האינסטינקטים והיצרים שלכן אינה רצוי' בכלל ובפרט במקרה של אישיות הזקוקה לטיפול עצבים וכיו"ב.

התענינתי במיוחד במאמרי ד"ר פרנקל (וינה) בזה, אבל לתמהוני כנראה לא נתפשטה ונתקבלה השיטה שלו כפי הדרוש. ואף שכמה סיבות יש למצוא לתופעה זו שאין השיטה שלו מתקבלת כל כך, כולל גם כן שהרי זה קשור עם הדוגמא החי' של הרופא המטפל, בכל זה הקושי' עדין במקומה עומדת.

בכבוד ובברכה אשר תצליח במקצוע שלה לרפא חולים ולהביאם לחיים בריאים, חיים ראויים לשמם.