ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ג' תמוז, ה'תשכ"ט

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ מו"ה חיים יהודא שי'

שלום וברכה!

נעם לי לקבל מכתבו מבשר טוב מביאתו בשעה טובה לאה"ק ת"ו ואשר כבר התחיל בעבודתו בשטח הספרות והכתיבה, ובפרט שתשמש גם להפצת היהדות ועניני', כולל הפצת המעיינות. ויהי רצון שיהי' כל האמור בהצלחה רבה ויבשר טוב.

ואשר לשאלה שכותב, הרי אפשר שבכלל תרד מסדר היום, ובכל אופן ככל שאלה וכיו"ב על העומד בספק לפנות לרב מורה הוראה בסביבתו שישמע טענת שני הצדדים ויורם דעת תורה.

ת"ח על הפ"ש שמסר מכאן לאנ"ש שי', פ"ש בעבר וגם זו שבעתיד לפי כתבו.

בברכה לבריאות ולפרנסה ולבשורות טובות בכל האמור.

מ. שניאורסאהן


מצילום האגרת.

מו"ה חיים יהודא: פלדי. אגרות נוספות אליו – לקמן אגרת ט'תשצג. ט'תתלא (ע' שה ואילך). ט'תתקה.