ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'תשיא

ב"ה, י' תמוז, ה'תשכ"ט

ברוקלין, נ.י.

משפחת שניאורסאהן שי'

פריז

זה עתה נשלח המברק מכ"ק אדמו"ר שליט"א, וליתר שאת מובא כאן נוסח המברק:

נבהלתי להידיעה מפטירת יצחק בן שניאור זלמן זכרונו לברכה. תהא נשמתו צרורה בצרור החיים ותהא לה עלי' על-ידי הליכת בניו וילידיהם שיחיו בדרך החיים תורתנו תורת חיים מתאים למסורת המשפחה והרי זה הנצחת שמו וזכרון הכי מתאימה.

בכבוד.

מ. שניאורסאהן

בכבוד ובברכה שלא יוסיפה לדאבה עוד ואך טוב וחסד יהי' מנת חלקם להבא.

מזכיר