ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, כ"ב מנחם אב, ה'תשכ"ט

ברוקלין, נ.י.

לכבוד הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצרכי ציבור

הרב ש.ז. כהנא שי'

שלום וברכה!

בודאי ידוע לכ' מכבר עמדתי בנוגע לכמה ענינים באה"ק ת"ו, ובפרט בנוגע לירושלים עיה"ק תותב"ב ומקומות הקדושים אשר בה, כן ירושלים העתיקה וכן ירושלים הנקראת "חדשה" כולל הר ציון.

בקשר עם זה גרמה לי קורת רוח רבה הידיעה בשיחתי עם הרב זרח שי' ורהפטיג, שסיפר לי על דבר ההרפתקאות הרבות שהיו בנוגע לכמה חלקים מהר ציון ובצירוף טענות ליגליות שונות ומשונות ממשפחות ערביות וכולי. ואשר הודות לכ' והשתדלותו בזה ובעקשנות עלה לדחות הדרישות והלחץ וכולי.

מטרת מכתבי זה לא כל כך להודיע על דבר הקורת רוח, שהרי דבר פשוט הוא, גם לא נתינת תודה, שהרי קיום מצוה אינו זקוק לנתינת תודה מבשר ודם, ואדרבה זה ממעט גודל הענין של קיום המצוה, ובפרט ענין כהאמור בהר ציון וכו',

כי אם ובעיקר – כיון שעל פי השמועה יש כאלו שרוצים להגביר הלחץ בנוגע למקומות הקדושים בירושלים עיה"ק, הן מצד החילוניים והן מצד אוהדי הערבים, ואף שלא לשמה כמובן, אבל הרי התוצאות מאהדה זו פסולות הן וגם גורמות במצב הבטחוני – להוסיף גם אני עידוד מרחוק במקום אבל קרוב לעצם הענין, אשר בודאי ובודאי יעמוד כ' על עמדתו האמורה, ואדרבה עוד יוסיף בזה. ויהי רצון שיצליח יותר מהמשוער.

ומובן אשר ינעם לי להתבשר טוב בכל הנ"ל.

בכבוד ובברכה.


הרב ש.ז. כהנא: אגרת נוספת אליו – לעיל חט"ו אגרת ה'תרמא.