ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, כ"ח תשרי, ה'תש"ל

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ????

??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ????

??? ??? ??? ???

??? ??? ??? ???

??? ??? ??? ???

??? ??? ??? ???

??? ??? ??? ???

??? ??? ??? ???

??? ??? ??? ???

??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ????

??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ????

בברכה לבשורות טובות.

[תרגום חפשי]

במענה למכתבך שבו אתה כותב על היכרותך עם הבחורה . . . תי' שאודותי' קיבלת ידיעות טובות ואתה שואל את דעתי בקשר לשידוך אתה –

אם – כפי שאני מבין ממכתבך, היא יראת שמים ומתנהגת בהתאם לשולחן ערוך, הרי יש רק לברר (בקשר עם גילה שהזכרת) מדוע היא לא נישאה עד כה. אם הסיבה אינה נוגעת לך, יתן השי"ת שיהי' השידוך בשעה טובה ומוצלחת.

אני מקוה שאתה שומר שיעורי חת"ת בנוסף על שיעורים קבועים בתורה בהתאם להוראות רבותינו נשיאינו זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

בברכה לבשורות טובות