ספריית חב"ד ליובאוויטש

[ר"ח כסלו, ה'תש"ל]

נסיעתם לאהקת"ו – רצו"ש – (אפילו אם רק הם והבר מצוה שי' יסעו) – היא (לכה"פ) הוצאה של – 1500 דולר. ובודאי יהי' זכות גדול של הבר מצוה, באם בשום אופן לא ירשה לבזבז סכום זה על הנ"ל. ויעשה הבר מצוה דוקא כאן ויוכלו להשתתף בשמחתו כל חבריו שי' בלימוד התורה, ובאותו יום יבקר עה"צ של כ"ק מו"ח אדמו"ר וכו' וכו'.

ויהא בשטומו"צ בכל.


נכתבה על גליון המכתב מיום ר"ח כסלו ה'תש"ל.

נסיעתם לאהקת"ו: ע"מ לחגוג את חגיגת הבר מצוה של הבן.