ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, יום א' ו' כסלו, ה'תש"ל

ברוקלין, נ.י.

לכבוד ועד הרבנים דק"ק דיטרויט

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

הנני מאשר קבלת מכתבם מיום הרביעי ותוכנו בשאלה, שאלת חוות דעתי האם כדאי בזמן הזה שהמצב בישראל הוא כו' לצאת במחאה נגד הנהגת פ' כו'.

והנה כבר נעשה מעשה, שהמחאות נגד כמה ענינים שם הולכות ומתרבות ודוקא בשבועות וימים הכי אחרונים, ובמדינה זו בפרט, ולא רק מארגוני רבנים כי אם גם מארגוני בעלי-בתים, בקשר עם פרשת ניתוחי מתים, טלביזי' בשבת וכולי.

ויהי רצון אשר בעגלא דידן נזכה שכל אחד ואחד מישראל יכיר וידע, ככתוב בפרשת שבוע זה, אשר הוי' נצב עליו גו' (ואשר) הארץ גו' לך אתננה (שניתנה מהקב"ה, וכן גם) ולזרעך, ויתבונן בזה כראוי, שאז הרי המסקנא היא מידית וודאית, אשר כל הענינים השייכים לה, הן בארץ והן מחוצה לה, צריכים להיות באופן אשר כל הרואה יכיר שהיא "ארץ אשר עיני ה"א בה מראשית השנה ועד אחרית שנה".

בכבוד ובברכה.


בפרשת שבוע זה: ויצא כח, יג.

ארץ . . שנה: עקב יא, יב.