ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, י"ג שבט, ה'תש"ל

ברוקלין, נ.י.

לכבוד מר משה שי' קצב

ראש המועצה קרית מלאכי

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו וכן פ"ש על ידי רבי יהודה שי', ובודאי גם ימסור למר פ"ש וברכה ממני בחזירתו.

בקורת רוח מיוחדת קראתי על דבר הנהגתו הטובה בדיוק הנחת תפילין בכל יום, ומצוה גוררת מצוה. והרי כל הוספה בהנהגה טובה בדרך התורה והמסורה בחיי היום יום של איש כללי היא ברכה והשראה לרבים.

וזכות הרבים מסייעתו להצליח בתפקידו לטובת תושבי קרית מלאכי בכלל ותושבי נחלת הר חב"ד בפרט, טובתם בגשמיות וברוחניות גם יחד.

ויהי רצון שיעשה בזה מתוך ניצול מלא של כוחותיו ומדת השפעתו, באופן דמוסיף והולך, בשמחה ובטוב לבב.

בכבוד ובברכה להצלחה רבה ולבשורות טובות.


ומצוה גוררת מצוה: אבות פ"ד מ"ב.

נחלת הר חב"ד: ראה גם לעיל אגרת ט'תרנד, ובהנסמן בהערות שם.