ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, כ"ו שבט, התש"ל

ברוקלין, נ.י.

לכבוד הד"ר מנשה שי' רוכורגר

שלום וברכה!

מכתבו נתקבל באיחור רב, בו כותב בנוגע . . . שי' שסובל מקצרת, ושואל אם יוכל להסתדר בברוקלין וכו', בפרט במקצוע שלו אלקטרוניקה.

אף על פי שזה לגמרי לא מקצוע שלי, אבל כמו ששמעתי מכמה מקרים דומים, הרי מזג האויר בברוקלין לא מתאים לאלו שסובלים מקצרת, ונוסעים לטעקסאס וכדומה. אגב, שם קשה מצד יהדות. ובנוגע להסתדרות במקצוע האלקטרוניקה, לדאבוני לא אוכל לייעץ בזה.

אבל עלי החובה להעיר, שעל פי התורה, תורת חיים, שהיא ההוראה בחיים ומקור חיים, הרי היציאה מארץ ישראל לא דבר פשוט הוא, אלא אם כן יש סיבות חשובות ביותר, ואם לאו לא כדאי, לא מצד רוחניות ולא מצד גשמיות. ואתו הסליחה.

בכבוד ובברכה.


היציאת מארץ ישראל לא דבר פשוט כו': ראה רמב"ם הל' מלכים פ"ה ה"ט, ובכס"מ שם. הנסמן בלקו"ש חט"ו ע' 203 הערה 25. חכ"ה ס"ע 151 ואילך, ובהערות שם.