ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ראש חודש אדר א', ה'תש"ל

ברוקלין, נ.י.

לכבוד מר חיים שי' בר-לב

שלום וברכה!

נעם לי לקבל פ"ש ממנו על ידי ידידנו מר שלמה שי' מידנצ'יק, יושב ראש כפר חב"ד, שמסר לי גם מכתבו. ותודה לבבית על הברכה והאיחולים הטובים.

וברכה אשיבנו, להתברך מה' מקור הברכות, וכמו שנאמר ואברכה מברכיך – והרי ברכתו של הקדוש ברוך הוא היא ברכה עד בלי די – בכל המצטרך לו ולכל אשר לו, ובמיוחד שיצליח בתפקידו הכי אחראי.

ושומר ישראל יגן על עמו ישראל ועל ארצנו הקדושה, ארץ אשר תמיד עיני ה' בה מראשית השנה ועד אחרית שנה, וניתנה לנחלת עולם לעם עולם, עם ישראל.

בכבוד ובברכת הצלחה רבה,

מ. שניאורסאהן


מצילום האגרת. נדפסה ב"כפר חב"ד" גליון 1064 ע' 79.

מר חיים בר-לב: רמטכ"ל בצה"ל. אגרות נוספות אליו – לעיל אגרת ט'תשמה, ובהנסמן בהערות שם.

וכמו שנאמר: לך לך יב, ג.

ארץ . . שנה: עקב יא, יב.