ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ראש חודש אדר א', ה'תש"ל

ברוקלין, נ.י.

מרת חנה שרה תחי' פרס

ברכה ושלום!

הנני לאשר בזה קבלת מכתבה ותשואות חן עבור האיחולים הטובים.

יתברכו המברכים מאת ה' יתברך, מידו המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה בכל המצטרך להם, ביחד עם בעלה ויוצאי חלציהם שיחיו, וימלאו משאלות לבבם לטובה.

בברכה להצלחה ולבשורות טובות,

מ. שניאורסאהן

נעמה לי הפגישה עם בעלה הדגול שי' ובפרט שיחתנו רבת התוכן. והשם יתברך יצליחו לנצל המרץ והכשרונות בם חונן לטובת ארצנו הקדושה ועם ישראל אשר לו ניתנה הארץ לנחלת עולם.


מצילום האגרת. נדפסה ב"כפר חב"ד" גליון 1051 ע' 57.

מידו המלאה כו': נוסח ברכה הג' דברכת המזון.

בעלה: מר שמעון פרס.