ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ראש חודש אדר א', ה'תש"ל

ברוקלין, נ.י.

מר מאיר שי' בסטומסקי

שלום וברכה!

על ידי ידידנו מר שלמה שי' מידנצ'יק נתקבל מכתבו פ"נ, שייקרא על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר בעת רצון.

והשם יתברך מקור הברכות יברך את כל אחד ואחת בהמצטרך ובמילוי משאלות לבבם לטובה, בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בברכה להצלחה ולבשורות טובות.