ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ה' אדר א', ה'תש"ל

ברוקלין, נ.י.

הנהלת "מרכז לעניני חינוך" במילאַן,

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בנועם קבלתי הברכות והאיחולים הטובים בקשר עם מלאות תקופת עשרים שנה להסתלקות כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל ביו"ד שבט. וכן הנני לאשר בתודה קבלת ספר התמונות.

ויהי רצון שמשנת עשרים ומעלה תהיינה כל הפעולות באופן דמוסיף והולך למעלה מעלה, ומתאים לשמם – מרכז לעניני חינוך – הרי ידוע בחינוך שאפילו הטבה הנראית קטנה בשעתה, נכפלת היא פי כמה וכמה, בדוגמת הטבה בגרעין או בשתיל רך שכל טיפול והטבה נעשה אחר כך שלא בערך באילן העושה פירות ופירי פירות.

והשם יתברך יצליחם בעבודתם בקודש בהצלחה רבה ובמילוי כל התקוות, בפרט שזכות הרבים מסייעתם.

בכבוד ובברכה לבשורות טובות,

מ. שניאורסאהן


נדפסה בלקו"ש חכ"א ע' 370 והושלמה ע"פ צילום האגרת.

עשרים שנה להסתלקות: ראה גם לעיל אגרת ט'תתי, ובהנסמן בהערות שם.

הרי ידוע: ראה גם לעיל אגרת ט'תרכו, ובהנסמן בהערות שם.