ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, י"ב אד"ר, תש"ל

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה מרדכי שי'

שלום וברכה!

. . . ע"פ קטעי המכ"ע המצובמ"כ – הרי חונן בכשרון ספרותי ותקותי אשר מנצלו ככל האפשרי – להפצת דבר ה' ותורתו תורת אמת (היינו שאין שייך בזה פשרה וגם לא שינוי ממקום וזמן א' – לב'. וק"ל). והרי אף זוהי דרישת השעה. ובפרט בארץ הקודש ובתקופתנו רבת המבוכות.


מו"ה מרדכי: עובדי', תל אביב.

המכ"ע המצובמ"כ: המכתבי עת המצורפים במכתבו.