ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, פורים קטן, ה'תש"ל

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ מו"ה שמואל יעקב שי' טרדלר

רח' ריינס 5, תל אביב

שלום וברכה!

בנועם קבלתי דברי ברכתו ואיחוליו בקשר עם מלאות עשרים שנה להסתלקות כ"ק מו"ח אדמו"ר ביו"ד שבט.

ות"ח גם עבור תשומת לבו לשלוח לי מפרי עטו השיר בחרוזים.

ויהי רצון שככל ימי זכרון בחיי עם ישראל, שהתכלית היא להמשיך מענינא דיומא בכל ימות השנה במעשה בפועל, כי מעשה עיקר, כן יום זכרון זה יעורר ויחזק בלב כל אחד ואחד מאתנו בתוככי כלל ישראל המרץ והרצון להמשיך בפעולות בעל ההילולא בחיזוק התורה והיהדות בחיי היום יום, פעולות חדורות אהבת ה' אהבת התורה ואהבת ישראל שכולי חד.

ויתן ויעזור השי"ת שכל אחד ואחד יעשה בזה מתוך ניצול מלא של כוחותיו וכשרונותיו שחונן בהם, באופן דמוסיף והולך, בשמחה ובטוב לבב.

יתברך המברך מאת ה' יתברך מקור הברכות בכל המצטרך לו ולכל אשר לו, וכמו שנאמר ואברכה מברכיך.

בכבוד ובברכה להצלחה ולבשורות טובות בכל האמור.


עשרים שנה להסתלקות: ראה גם לעיל אגרת ט'תתי, ובהנסמן בהערות שם.

כי מעשה עיקר: אבות פ"א מי"ז.

שכולי חד: ראה גם לעיל אגרת ט'תשצג, ובהנסמן בהערות שם.

וכמו שנאמר: לך לך יב, ג.