ספריית חב"ד ליובאוויטש

[ר"ח אדר שני, ה'תש"ל]

במענה לשאלתה אודות הסתדרותה בשנה הבאה –

כיון שזכתה בעבודה קדושה, חינוך בנות ישראל בדרך תורתנו הקדושה – מובן שעלי' להמשיך בזה ובמקום ובאופן שהצלחתה תהי' רבה יותר, היינו במוסד שהשפה בה מדברות התלמידות וטבען וחינוכן וכו' הם הן שהיו שלה בזמן היותה תלמידה כמותן,

שלכן קדימה לכל שאר אפשריות – שתמשיך כמורה בסמינר בית רבקה בו למדה.

ללמוד איך על עקרת הבית לנהל ביתה, איפוא לגור – תתייעץ עם הנהלת הסמינר ובודאי אפשר יהי' לסדר כל זה.

בנוגע לניו יאָרק וכיו"ב – הרי (נוסף על האמור לעיל) אין כדאי להכניס את עצמה להנסיונות שמתחדשים כאן.


נכתבה על גליון המכתב מיום ר"ח אד"ש ה'תש"ל.