ספריית חב"ד ליובאוויטש

[אדר-שני, ה'תש"ל]

ושם יצליחו בהצלחה מופלגה.

ואשרי חלקם דכל המסייעים בעניני ביסוס נה"ח. ובודאי יתחרטו בעוד מועד כל הנלחמים בזה – אף אַז זיי מיינען אַז זיי האָבן אויסגענאַרט, ר"ל, דעם אויבערשטען שכוונתם לשמים. וד"ל.

ויהא בשטומו"צ בכל.

אזכיר עה"צ להנ"ל.


מענה למו"ה שמואל גיטלין ונכתב על גליון המכתב מאדר-שני ה'תש"ל.

ביסוס נה"ח: = נחלת הר חב"ד. ראה גם לעיל אגרת ט'תרנד, ובהנסמן בהערות שם.