ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, י"א ניסן, ה'תש"ל

ברוקלין, נ.י.

לכבוד מר חיים שי' לנדאו

שלום וברכה!

לקראת חג הפסח, זמן חירותנו, הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה,

הנני מאחל למר ולכל אשר לו, בתוככי כלל ישראל, חג הפסח כשר ושמח, וחירות אמיתית, חירות מכל ענינים המבלבלים בגוף ובנפש,

ומחירות הפרט לחירות הכלל, שינצל תפקידו האחראי לטובת גוי קדוש היושב בארץ הקודש להגשמת ענין דיציאת מצרים בימינו, יציאה וחירות מִמֵצָרים (צ' קמוצה) ולחצים מבית ומחוץ, עדי יקויים היעוד כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות בביאת גואל צדק בב"א.

בכבוד ובברכה.


מכתב בתוכן דומה – למר שלום לוין, חבר הכנסת; מר צבי גרשוני, חבר הכנסת; מר יצחק בנגל, קצין הכנסת; מר מרדכי סורקיס, חבר הכנסת.

מר חיים לנדאו: שר הפיתוח.

היעוד: מיכה ז, טו.