ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, י"א ניסן, ה'תש"ל

ברוקלין, נ.י.

לכבוד מר יוסף שי' גבע

שלום וברכה!

בעתו נתקבל מכתבו, ומרוב הטרדות לא אושר עד כה, ואת כ' הסליחה.

ובתוכן מכתבו, הרי נכנסנו לחודש הגאולה ועינינו נשואות לגואל ישראל שישלח גאולה האמיתית לכל אחינו בני ישראל באשר הם שם, ובפרט לאחינו הנתונים בצרה ובשבי', ויוציאם מאפילה לאורה ומשעבוד לגאולה.

בנועם קראתי על דבר התענינותו של מר באנשי חב"ד אשר בכפר חב"ד, בלוד ובנחלת הר חב"ד, ובודאי גם להבא יהיו ניכרים אותות התענינותו ועזרתו להם ובאופן דמוסיף והולך.

ולקראת חג המצות, זמן חירותנו, הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני לאחל למר ולכל אשר אתו חג הפסח כשר ושמח וחירות אמיתית, חירות מכל ענינים המבלבלים בגשם וברוח.

בכבוד ובברכה להצלחה ולבשורות טובות.


לחודש הגאולה: שמו"ר פט"ו, יא. וראה ר"ה יא, רע"א.

ויוציאם . . לגאולה: ע"פ פסחים קטז, ב (במשנה).