ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, י"א ניסן, ה'תש"ל

ברוקלין, נ.י.

מר ארי' שי' אליאב

שלום וברכה!

לקראת חג המצות, זמן חירותנו, הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני לאחל למר ולרעיתו וילידיהם שיחיו, בתוככי כלל ישראל, חג הפסח כשר ושמח, וחירות אמיתית, חירות מכל ענינים המבלבלים בגוף ובנפש גם יחד.

ומחירות הפרט לחירות הכלל, חירות מִמֵצָרים (צ' קמוצה) ולחצים מבית ומחוץ, ועד לחירות עולם לעם עולם.

בכבוד ובברכה.


מר ארי' אליאב: אגרות נוספות אליו – לעיל אגרת ט'תתלז, ובהנסמן בהערות שם.