ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, י"א ניסן, ה'תש"ל

ברוקלין, נ.י.

מר שלמה ארי' שי' גוראל

שלום וברכה!

לקראת חג הפסח, זמן חירותנו, הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה,

הנני שולח בזה איחולי למר ולכל אשר לו, בתוככי כלל ישראל, לחג הפסח כשר ושמח, ולחירות אמיתית, חירות מכל ענינים המבלבלים בגוף ובנפש גם יחד,

וביחד עם זוג' שתחי' ירוו רב נחת אמיתי מכל יוצאי חלציהם שי' מתוך שמחה וטוב לבב.

בכבוד ובברכה.


מכתב בתוכן דומה – למר יוסף דוד שרון, מנכ"ל משרד השיכון.

מר שלמה ארי' גוראל: מנכ"ל משרד העבודה.