ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, י"א ניסן, ה'תש"ל

ברוקלין, נ.י.

מר יוסף שי' אלמוגי

שלום וברכה!

לקראת חג המצות, זמן חירותנו, הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה,

הנני שולח בזה איחולי למר ולבני ביתו שיחיו, בתוככי כלל ישראל, לחג הפסח כשר ושמח, וחירות אמיתית, חירות מכל ענינים המבלבלים בגוף ובנפש.

ומחירות הפרט לחירות הכלל, שינצל תפקידו האחראי לטובת גוי קדוש היושב בארץ הקודש ובהגשמת ענין דיציאת מצרים בימינו, יציאה וחירות מִמֵצָרים (צ' קמוצה) ולחצים מבית ומחוץ, ועד לחירות עולם לעם עולם, אשר לו ניתנה הארץ לנחלת עולם.

בכבוד ובברכה.


מר יוסף אלמוגי: אגרת נוספת אליו – לעיל אגרת ט'תשנ, ובהנסמן בהערות שם.