ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, י"ד ניסן, ה'תש"ל

[נוסח המברק לירות"ו לקראת חג הפסח, ה'תש"ל]

כולל, תורת אמת, צמח צדק, צעירי,

נשי, אנ"ש, שיכון חב"ד ירושלים.

חג הפסח כשר ושמח.

ויקוים בקרוב ממש ההבטחה שאלקים יושיע ציון ויבנה ערי יהודה וישבו שם וירשוה, וכימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות.

/מקום החתימה/


ההבטחה: תהלים סט, לו. וראה לעיל אגרת ט'תתעח הערה ד"ה תהלים סט.

וכימי . . אראנו נפלאות: מיכה ז, טו.