ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, כ"ה ניסן, ה'תש"ל

ברוקלין, נ.י.

לכבוד מר אלי' שי' עמיקם

שלום וברכה!

אתו רב הסליחה שלא אישרתי קבלת מכתבו בעתו. ובודאי לא יחשדני במה שאין בי, כי אם אך ורק בסיבת רב הטרדות, ובעיקר אשר לעתים קרובות אינן טרדות של שמחה אלא אדרבה. והנה נתוספה טרדה עיקרית והכי רצינית בחדשים האחרונים, וכדלהלן.

ופותחין בברכה, שתקותי שהי' לו חג הפסח כשר ושמח, ויהי רצון שהשפעת החג תהי' ניכרת בכל ימות השנה כולה, ובנקודתו הפנימית שיהי' זמן חרותנו, חרות מכל ענינים המבלבלים.

כוונתי בטרדה הרצינית הנ"ל הרי היא בקשר עם השתלשלות הענינים מסביב לפרשה מי הוא יהודי, ניסוח החוק וכולי. ובודאי לדכוותי' דמר אין צורך באריכות בנוגע לגודל רציניות הענין והמצב, שזה מחייב את כל אחד ואחד . . .

בפ"ש ובאיחולים לקיץ בריא ושמח בגשם וברוח גם יחד, ובכבוד ובברכה.


מר אלי' עמיקם: אגרות נוספות אליו – לעיל אגרת ט'תשצד, ובהנסמן בהערות שם.

מי הוא יהודי: ראה גם אגרת שלפנ"ז, ובהנסמן בהערות שם.

כל אחד ואחד כו': נוסח האגרת שלפנ"ז.