ספריית חב"ד ליובאוויטש

[י"ד אייר, ה'תש"ל]

ת"ח על הדו"ח בזה, כן יוסיפו לדוו"ח מהתקדמות דכהנ"ל – התקדמות ע"פ מחז"ל מי שיש לו מנה כו' מאתיים רוצה כו' שהרי נאמר רצון יראיו יעשה, ובפרט בכיו"ב – שזכות הרבים מסייעת וזכות יום שמחתו דרשב"י.

אזכיר עוה"פ עה"צ.


נדפסה בלקו"ש חכ"ב ע' 329.

ת"ח על הדו"ח: בנוגע לה"פּאַראַד" דל"ג בעומר שנה זו.

מחז"ל: ראה קה"ר פ"א, יג. פ"ג, יו"ד. רמב"ן ובחיי ס"פ חיי שרה. ועוד.

נאמר: תהלים קמה, יט.