ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, כ"ב אייר, ה'תש"ל

ברוקלין, נ.י.

ארגון הבוגרים בי"ס למלאכה כפר חב"ד

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מאשר אני קבלת הפרטי-כל והמצורף אליו.

והשי"ת ימלא משאלות לבבם לטובה ולברכה בכל הענינים שכותבים, להוציא לפועל טוב כל ההחלטות והמטרות, ובאופן דמוסיף והולך.

מצו"ב העתק מכתב הכללי בקשר עם ל"ג בעומר, שבודאי יקראו אותו בשימת לב המתאימה ויעשו התלוי בהם שתהי' השפעתו ניכרת במשך כל השנה בהנהגתן היומיומית, ובהשפעתם הם – בדיבור ובעיקר ע"י דוגמא חי' – על כל סביבתם.

בברכה להצלחה בכל עניניהם ולבשורות טובות בכל האמור.