ספריית חב"ד ליובאוויטש

[כ"ף סיון, ה'תש"ל]

נכון – שכאו"א מהמסיימות תי' – תפריש ביום ההוא לצדקה פרוטה בבוקר – לפני הסיום ופרוטה – לאחריו.

המורות תי' תבארנה להן – לפי ערכן – המאמר (היום יום – דיום הנ"ל) "אַ איד . . מאלקות".

אזכירן עה"צ לתוכן הפ"נ, ותבש"ט.


מענה למורות Pre 1-A דבית רבקה בברוקלין, על הודעתן ע"ד חג הסיום שלהן ביום כ"א סיון. ונכתבה על גליון המכתב מיום כ"ף סיון.

המאמר: אַ איד ניט ער וויל און ניט ער קאָן זיין ח"ו אַ נפרד מאלקות.