ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, כ"ה סיון, ה'תש"ל

ברוקלין, נ.י.

לכבוד ד"ר מנחם שי' זהרי

ת.ד. 7111 ירושלים

שלום וברכה!

במענה למכתבו מי"ג סיון,

ידוע ומפורסם שאינני משתתף בסימפוזיונים, קובצים או מאספים וכדומה. וכרשום בזכרוני הי' זה גם כן תוכן שיחתנו עם ידידנו מר שמחה שי' רז.

בתודה על מחשבתו הרצוי' ובכבוד ובברכה.


שאינני משתתף כו': ראה גם לעיל אגרת ט'תשעח, ובהנסמן בהערות שם.