ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ערב ימי חג הגאולה

יב-יג תמוז, ה'תש"ל

ברוקלין, נ.י.

לכבוד הוו"ח אי"א נו"נ בחור מעם ומורם מעם ודורש טוב לעמו בעל מדות תרומיות ענף עץ אבות מו"ה שניאור זלמן שליט"א

שלום וברכה!

לקראת ימי הגאולה, יב-יג תמוז, הבע"ל, שלוחה בזה איחולי לבביים לחג הגאולה, ולקיום בקרוב ממש דהיעוד דאלקים יושיע ציון ויבנה ערי יהודה וישבו שם וירשוה וזרע עבדיו ינחלוה ואוהבי שמו ישכנו בה.

בהוקרה ובכבוד ובברכת החג.

נ.ב. באשר רצוני אשר עוד בימי הגאולה תגיע אליו ברכתי, הברקתי כדלהלן:

איחולי לבביים לחג הגאולה ולקיום בקרוב ממש דהיעוד דאלקים יושיע ציון ויבנה ערי יהודה וישבו שם וירשוה וזרע עבדיו ינחלוה ואוהבי שמו ישכנו בה. חתימתי.


מו"ה שניאור זלמן: שזר. אגרות נוספות אליו – לעיל אגרת ט'תקפא, ובהנסמן בהערות שם.

דהיעוד: תהלים סט, לו-ז. וראה לעיל אגרת ט'תתעח הערה ד"ה תהלים סט.