ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ט"ז תמוז, ה'תש"ל

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

מר . . מסר בקשתו לברכה, ואזכירו על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר.

והשם יתברך ימלא משאלות לבבו לטובה ולברכה.

וכיון שתפקידו נוגע ושייך לכמה וכמה מבני ישראל, יהי רצון שיוכלל בברכה האמורה גם מילוי תפקידו על צד היותר טוב לטובת הפרט ולטובת הכלל גם יחד, מתוך בריאות הנכונה בגשם וברוח גם יחד.

בכבוד ובברכה.