ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, כ' תמוז, ה'תש"ל

ברוקלין, נ.י.

לכבוד מר פ. זומר שי'

מנהל המחלקה לחינוך ולנוער

רמת גן

שלום וברכה!

בהוספה לאישור הרשמי של קבלת מכתבו באיחור זמן רב, רצוני להשתמש בהזדמנות זו להביע תקותי חזקה שמנצל כל האפשריות שלו בתור מנהל המחלקה לחינוך ולנוער, שכל או"א מהם נקראים בן אברהם יצחק ויעקב ובת שרה רבקה רחל ולאה, לעידוד וביסוס הנהגתם היום-יומית באופן שישאו בגאון ויצדיקו התואר האמור וישמשו דוגמא חי' בסביבתם ולא רק בעירם אלא בכל מקום שיהיו שם. ובפרט שהמדובר בנוער שזכה ולומד בארצנו הק' ארץ אשר עיני ה"א בה מראשית השנה ועד אחרית שנה.

ואשרי חלקו של כאו"א שעושה בזה, וכל המוסיף מוסיפים לו. ובודאי לדכותי' דמר לא נצרך באריכות.

בכבוד ובברכה להצלחה ולבשורות טובות.


ארץ . . שנה: עקב יא, יב.