ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, חמשה עשר באב, ה'תש"ל

ברוקלין, נ.י.

מר שלמה זלמן שי' גנדלר

רח' המלכים 53

נוה-מגן

שלום וברכה!

מכתבו נתקבל באיחור זמן רב ביותר, מסיבות בלתי תלוית בי, וכיון שכך אינני יודע אם שאלתו במכתבו עדיין יש לה מקום. ובכל אופן, יהי רצון שכיון שכמו שכותב מתייעץ עם רופאים מומחים, ייעצו לו טוב והטיפול הי' בהצלחה. וינעם לי להתבשר טוב מהטבת הבריאות, ותודה מראש.

וזכות שרותו בתפקיד אחראי בהגנה על ישראל תעמוד לו בהאמור ובשאר עניניו.

ובודאי למותר להוסיף אשר גם זה מתנאי ההגנה שיהיו כל אנשי צה"ל בריאים, כפשוטו בריאים בגופם, וגם בריאים בנשמתם, ומקרא מלא דבר הכתוב: ה' אלקיך מתהלך בקרב מחנך להצילך ולתת אויביך לפניך והי' מחניך קדוש.

בכבוד ובברכה לבשורות טובות בכל האמור.