ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ב' אלול, ה'תש"ל

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הרב, נעם לי לקבל מכתבו מכ"ד מנ"א, ולפלא שהגיע אך זה עתה. וכבקשתו עונה אני על שאלתו שלא בתור, והיא אודות הצעת נכבדות עבור בתו הבכירה תחי', אשר היא וכנראה גם מר אינם שבעים רצון ממשרתו בקהל ועבודתו הציבורית וכו'.

ולדעתי באם רק זה הטעם לספק, וככתבו – בחייו הפרטיים המדובר שי' הוא ירא שמים ושומר תורה ומצוה, שמזה המסקנה שבתו תוכל לנהל הבית וחייהם על יסודי התורה, תורת אמת (ז"א שלילת פשרות), ומצוותי', כדאי שתתענין בההצעה.

ויהי רצון מהשי"ת המשגיח על כל אחד ואחת בהשגחה פרטית, שאיך שיחליטו יהי' בהצלחה ובטוב.

בודאי בהתאם לשיחתו בעת שהתראינו פנים אל פנים גם אני בין הרשומים ששולח אליהם פרסומיו, אף על פי שלפלא קצת שזה זמן ארוך ביותר שלא הגיע אלי מהמו"ל על ידו, ועל פי החזקה בודאי שבמשך הזמן שעבר מעת קבלתי ספרו הדפיס והו"ל עוד כמה וכמה.

בכבוד ובברכת כתיבה וחתימה טובה.