ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ערב ראש השנה, ה'תשל"א

ברוקלין, נ.י.

לכבוד מר אהרן שי' יריב

שלום וברכה!

בתודה הנני מאשר קבלת מכתבו.

ולקראת השנה החדשה, הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה לאחל למר ולכל אשר לו ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות גם יחד.

ויהי רצון שינצל כל האפשרויות שניתנו לו בקשר עם תפקידו הכי חשוב והכי אחראי לטובת עמנו בני ישראל אשר בארץ ישראל ובכל מקום, טובת הכלל וטובת הפרט.

בכבוד ובברכה.

לתוכן מכתבו, אשר כתבי בנוגע למצב הבטחוני והחששות וכו' מקשר זה כ' בזה שהמשטר הוא דמוקרטי וכו', אבל מה ענין דמוקרטי' להחלטה בשאלה האמורה? בשטח מסויים ובפרט בשטח חיוני כמו שטח הבטחוני, בודאי ובודאי רק מומחים בזה יכולים לחוות דעת ועל אחת כמה וכמה להכריע.

ומשל למה הדבר דומה לחולה הזקוק לטיפול רפואי, שבודאי ההחלטה בזה הרי היא ביד הרופאים, ואין לידידים אפילו הקרובים ביותר, לחוות דעה בזה באם אין להם ידיעה בחכמת הרפואה.

דרך אגב, בקשר לשינוי המצב במצרים שמחתי להוודע אשר נעשה משהו בכיוון אודותיו דברנו בנוגע להשפעה במצרים בעת ביקורו של מר כאן, אף שמצער שלפי הידיעות שלי הפעולה היא מצומצמת ואולי למטה מזה.

ויהי רצון אשר כאמור לעיל תהי' השנה החדשה שנה טובה ומבורכת בכל המובנים, ולכל לראש הרי הוא השלום, שלום אמיתי ובן קיימא.


מר אהרן יריב: אגרות נוספות אליו – לעיל אגרת ט'תשנו, ובהנסמן בהערות שם.

כתבי: לעיל אגרת ט'תתקמה.