ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, ערב ראש השנה, ה'תשל"א

ברוקלין, נ.י.

לכבוד מר ראובן שי' ברקת

שלום וברכה!

בנועם קבלתי איחוליו לשנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה.

וברך לקחתי ואשיבנו שיתברכו הוא ורעיתו וכל בני ביתם ואשר להם שי' בכתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות גם יחד.

ויהי רצון שינצל כל האפשרויות שניתנו לו בקשר עם תפקידו ומעמדו ומצבו לטובת עמנו בני ישראל אשר בארץ ישראל ובכל מקום, טובת הכלל וטובת הפרט.

בכבוד ובברכת הצלחה.


ראובן ברקת: יושב-ראש הכנסת.

וברך לקחתי ואשיבנו: ע"פ בלק כג, כ.