ספריית חב"ד ליובאוויטש

[ה'תש"ל]

ידוע מאמר הרמב"ם דיש צד השווה בין חולי הגוף וחולי הנפש (רפ"ג משמונה פרקים. הל' דעות פ"ב) וכמו גוף שנחלש ע"י רעב (ובפרט רעב ממושך) – יוקשה עליו ביותר הבנת חכמה ומדע, כולל גם המדע המבאר חשיבות והכרח אכו"ש דמאכלים מסויימים – ובפרט אם לא הורגל בלימוד מדע זה – כן הם כהנ"ל בנוגע לנשמה שנחלשה ע"י חסרון בקיום תומ"צ שהם מזונה וכו'.