ספריית חב"ד ליובאוויטש

[ה'תש"ל]

רבים שחייהם היו דומים (בנוגע לסבל וכו') לחיי' – נושעו עי"ז שהקדישו ממרצם וזמנם ושימת לבבם לעזור לבנ"א הנמצאים במצוקה או במבוכה וכיו"ב, והתעסקו בזה באופן קבוע וכחלק מסדר החיים היום יומי שלהם.

ועי"ז גם ראו "והעריכו" את החיים שלהם באופן אחר לגמרי [נתוסף בשמחת החיים שלהם, בבטחון העצמי, מצאו תוכן חדש בחיים וכו'].