ספריית חב"ד ליובאוויטש

[ה'תש"ל]

הפליגו חז"ל בגודל הענין דשלום בית ושללו בתכלית ענין דגט ח"ו.

ובנדו"ד הרי ברכם השי"ת בילדים שי' שבודאי זקוקים לבית וכו'. ולכן תמשיך ותהא עקרת הבית, וה' יצליחה.

מובן – שכנוהג בישראל – תוכל ביחד עם בעלה שי' להציע מצבם לפני רב ולבקשו שיתווך ביניהם וכו'.

השמות (וגם דבעלה) ואזכיר עה"צ.