ספריית חב"ד ליובאוויטש

[ה'תש"ל]

1) עליו להשתדל – במרץ (אבל בדרך צניעות, כמובן) בנוגע לשידוך (עם בחורה דתית – כמובן).

2) התחזקות בהנהגה יום יומית ע"פ התומ"צ (כולל – בטחון בהשם, שזהו יסוד בתורה).

וה"ז נותן עוז ומנוה"נ לאדם הישראלי (ובפרט – הבטחון והידיעה דהשגח"פ).

3) באם רואה נחיצות בזה – יבקר אצל רופא.

4) תהלים חדשי.

5) השמות ואזכיר עה"צ.


ומנוה"נ: ומנוחת הנפש.