ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'ז

ב"ה, י"ג חשון, ה'תשל"א

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

על ידי האורחים מאה"ק ת"ו קבלתי פ"ש ממנו וממשפחתו שיחיו.

והנני שולח לו איחולי הלבביים אשר לא יהי' לו עוד צער ועג"נ מכאן ולהבא, ואך טוב וחסד, בטוב הנראה והנגלה, יבשר תמיד כל הימים.

ובפרט אשר נכנסנו לשנה החדשה מחודש תשרי שחתימתו בזמן שמחתנו ובשמחת תורה, סימן טוב לכל השנה שתהי' שנה של תורה ושל שמחה בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בברכה לבשורות טובות.