ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'ט

ב"ה, י"ג חשון, ה'תשל"א

ברוקלין, נ.י.

הנהלת נשי חב"ד

בכפר חב"ד

ברכה ושלום!

כיון שיש בין הנשים כאלו שמסיבות שונות קשה להן הדיבור והקריאה בלשון הקודש, חשוב מאד שההצעות וההחלטות של נשי חב"ד יופיעו גם באידיש. ובפרט אשר כמדומה שכן נהוג זה מזמן בירושלים עיהקת"ו ובהצלחה.

ובודאי למותר להסביר אשר בעניני יהדות אי אפשר לחכות עד שהמושפע והמושפעת ילמדו שפה, כי כל יום חשוב, וכמבואר בדברי חכמינו ז"ל ומובא ברמב"ם כפסק הלכה, אשר כל אחד ואחת צריך לראות את עצמו שקול, וכן העולם כולו שקול, ומעשה אחד טוב יכריע הכף לטוב הן בנוגע לעצמו והן בנוגע לכל העולם כולו. והרי חשבון זה צריך לעשות בכל יום ובכל עת ובכל שעה.

בטח יודיעו מהנעשה בזה ות"ח מראש.

בכבוד ובברכה,

[mazkir1]מזכיר[/mazkir1]


בדברי חכמינו ז"ל: קידושין מ, ריש ע"ב.

ומובא ברמב"ם הל' תשובה פ"ג ה"ד.