ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'י

[ט"ז מרחשון, ה'תשל"א]

חשיבות הענין – בודאי ברורה היא ופשוטה, אלא שלכו"כ ישיבות וחוגים יש כבר מעין זה, או משרד המתעסק בחלק מבעיות הנ"ל.

לאַחד כהנ"ל – ספק אם כדאי (אפילו באם הי' מי שמוכן לזה).

מובן שכדאי במאד שכאו"א מהנ"ל ירחיבו פעולותיהם הנ"ל ויתענינו לא רק בחוג מצומצם שלהם, אלא שעד"ז צ"ל הדבור עם כאו"א ישר, כמובן.


מצילום כתי"ק. נכתב על גליון המכתב מט"ז מרחשון ה'תשל"א.

חשיבות הענין כו' מענה למו"ה מ.י. רוטמן – על הצעתו שחב"ד תארגן מרכז למציאת מקומות עבודה לבנ"י.